بخش کنسولی

گذرنامه و روادید
در صورت همراه نداشتن اصل مدارك مانند شناسنامه ، كارت ملي و ..مي بايست اصل مدارك به اداره كل كنسولي وزارت امور خارجه واقع در ميدان امام خميني (ره) تهران و يا در ساير شهرستانها مانند تبريز ، اروميه، كرمانشاه ، قم ، مشهد ، شيراز ، اصفهان ، ساري ، كيش ، عسلويه و .. ارائه شده تا همكاران ما تصوير برابر با اصل مدارك مذكور را به بخش كنسولي سفارت ارسال نمايند

جهت صدور گذرنامه و اجازه خروج مكرر فرزندان زير 18 سال و بانوان ، مي بايست پدر / همسر حضوراً به بخش كنسولي مراجعه نموده و يا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دانمارك« نوتاري» ، تاييديه امضاي ايشان با ساير مدارك تحويل يا ارسال شود
 
جهت درخواست گذرنامه حدود 1 ماه قبل از پايان يافتن اعتبار آن اقدام نماييد

Englishنهاد رهبریریاست جمهوریوزارت امورخارجهایرنا |
RSS Feed

ساعات کاری سفارت: دوشنبه الی جمعه 17:30 - 8:30 و همچنین ساعات کاری بخش کنسولی بغیر از روزهای چهارشنبه از دوشنبه الی جمعه 12:30 - 9: می باشد
[شرایط و قوانین] [نقشه سایت] [تماس با ما]
Copyright © 2012 . All rights reserved
توجه ! قسمت اطلاعیه کنسولی بروز شده است. لطفا قبل از مراجعه به بخش کنسولی این قسمت را حتما ملاحظه فرمایید
تذكرات مهم