توجه توجه

اين سايت غير فعال شده   و كليه مراجعين جهت اطلاع از آخرين تحولات و اطلاعيه ها لازم است به 
سايت جديد اطلاع رساني سفارت   جمهوري
اسلامي ايران در كپنهاگ به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
copenhagen.mfa.ir
 
Englishرهبریریاست جمهوریوزارت امورخارجهایرنا |
RSS Feed
ساعات کاری سفارت: دوشنبه الی جمعه 17:30 - 8:30 و همچنین ساعات کاری بخش کنسولی بغیر از روزهای چهارشنبه از دوشنبه الی جمعه 12:30 - 9:00 می باشد
 
Copyright © 2012 . All rights reserved